Bütün dünyayı uçsuz bucaksız ve yaşantıların tozunu yutmuş bir sahne olarak tanımlayan William Shakespeare, eşsiz dramlarının yanı sıra kaleme aldığı soneleriyle de tüm dünyada adını duyurmuş ve o duygu yüklü satırları kalplere ince ince işlemeyi başarmıştır. Doğumdan ölüme, gündüzden geceye, aydınlıktan karanlığa, ilkbahardan sonbahara, mutluluktan hüzne, dinginlikten coşkuya varana dek insanın ömrü boyunca yaşantılaması olası olan tüm ikilikleri, 154 sonesinin her 14 satırına sığdırabilmiştir.

Shakespeare ruhunu siz değerli konuklarımıza daha yakından tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz etkinliğimizin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtiyor ve sizi, yazarımızın on beş kıymetli sonesini bölümümüz öğrencilerinin özverili çalışmaları sonucu ortaya koydukları okumaları üzerinden dinlemeye davet ediyoruz.

Danışmanlar: Arş. Gör. Yeşim Sultan Akbay, Arş. Gör. Dr. Elif Aktürk

Sone listesi:

Sone 18: Sunay Ağırbaş ve Hüseyin Hanyalıgil, “Seni bir yaz gününe benzetmek mi, ne gezer?”

Sone 24: Sevilay Sayrın, “Gözlerim ressam rolünü aldı ve kabartma çizgilerle/ Güzelliğinin biçimini gönlümün levhasına çıkardı.”

Sone 106: Büşra Gülşahin, “Gördüm de göçüp giden zamanın öyküsünde/ Nasıl anlatılmıştır doyum olmaz varlıklar.”

Sone 104: Buse Şimşek, “Senin gibi güzel dost sanki yaşlanır mıymış?”

Sone 138: Selin Günay ve Hafize Varol, “Sevgilim, “Özüm sözüm bir” diye and içince/ Ben inanırım, oysa söylediği hep yalan.”

Sone 130: Emre Çelik, “Sevgilimin gözleri değil güneşin dengi, / Mercan daha kırmızı onun dudaklarından.”

Sone 98: Bahar Kef, “Sensizdim, bütün bahar yaşadım senden ırak.”

Sone 116: Merve Elikoğlu, “Mutlu birleşmesine hiçbir engel yok bence gerçekten sevenlerin. Sevgi demem sevgiye bir döneklik yaparsa bir değişme görünce.”

Sone 30: Ayşe Öner, “Bazan geçmiş günlerden kalanları anarım / Bir araya gelince hoş sessiz düşünceler.”

Sone 75: Orkut Elmas, “Bir an sevinç duyarken, korkuyorum sonra hemen / Haydut yıllar çalar götürür diye hazinemi.”

Sone 61: Melih Kurtuluş, “Hayalinle açık kalsın ağırlaşan göz kapaklarım, / Baksın dursun mu istiyorsun ağırlaşan geceye?”

Sone 134: Makbule Erdoğmuş, “İyi anlıyorum: O, senin oldu bu sefer / Arzuna boyun eğdim adayarak kendimi.”

Sone 29: Sevilay Kırmızıaltın, “Bakışlarda küçümseyiş okuyorum, yalnızım, bedbahtım, tesellisizim.”

Sone 73: Büşra Kalender, “İşte o mevsimi görebilirsin bende de şimdi: / Tek tük birkaç sarı yaprak ya kalır ya kalmaz.”

Sone 66: Maksat Menlikuliyev, “Vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm paklar beni.”

Hande Kartal ve Hilal Safiye Yetim