Kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır

Atölye Dili: Türkçe

Atölye Süresi: 3 Saat

Atölyeye Katılım İçin: https://www.utadconference.com/registration/

Katılım için başvuru zorunludur. Başvurular utadconference@gmail.com adresine mail olarak veya https://www.utadconference.com/registration/ sayfasındaki form üzerinden gönderilmelidir.

Atölye sonunda katılım belgesi verilecektir.

Atölye Açıklaması:

Jerzy Grotowski’nin “Yoksul Tiyatro” döneminde çalışma egzersizlerinden biri olan bitki kompozisyon temrini üzerine çalışılacaktır. Atölye çalışması üç aşamalı olarak planlanmıştır. İlk aşamada, katılımcıların kendi imajinasyonlarında yarattıkları veya var olan bir bitki görselinin üzerinde çalışılmaya başlanır. Bu bitkinin, katılımcının fiziksel bedenine uyarlanma evresine geçilir. Egzersizin bu kısmında Michael Chekhov’un ışıma (radiation) egzersizinden bir bitkinin filizlenmesi, yeşermesi ve solması bağlamında faydalanılmaktadır. Bitkinin insan anatomisine uygun bir şekilde fiziksel aksiyonunun skorlanması ve bu aksiyonların taklide dayanmaması önemlidir. Katılımcı bu aşamanın sonunda, bir bitkinin açarken 5 ve solarken 5 olmak üzere toplam 10 adet skorlanmış fiziksel aksiyonunu elde etmiş olacaktır. Bir bitkiden yola çıkılarak oluşturulan fiziksel aksiyonlar, katılımcının solo performansının kodlanmış hareket akışını belirlemektedir. Atölye çalışmasının fiziksel aşaması tamamlandıktan sonra ikinci aşamada ise, katılımcının hali hazırda ezberlediği monolog üzerine çalışarak devam edilir. Bu monoloğun anlamlı bir bütünlüğe sahip olması bir zorunluluk değildir, peş peşe sıralanmış anlamsız cümlelerden oluşabilir. Ancak önemli olan, toplam 10 fiziksel aksiyon üretildiği için en az 10 cümleden oluşmasıdır. Bu aşamada fiziksel olan ile vokal olan birleştirilmeye çalışılır. Her bir fiziksel aksiyon başına bir cümle gelecek şekilde katılımcı, gerçekleştirdiği fiziksel aksiyondan doğan etkiyle vokal performansını meydana getirir. Vokal performansın temposu, kalitesi, tonal değişimleri bütünüyle fiziksel aksiyondan kaynaklanmalıdır. Fiziksel ve vokal aksiyonlar kendi içerisinde bir uyumluluk yarattığında, fiziksel aksiyon yapısı çerçevelendirilmiş olur. Atölye çalışmasının son aşamasında ise, vokal aksiyonların fiziksel aksiyonlardan maksimum derecede etkilendiğinden emin olunduktan sonra, katılımcı sabit kalarak yalnızca vokal aksiyonlarını gerçekleştirir. Katılımcının tercihine göre performans inşa edilirken, kimi zaman sabit ve sadece vokal olanla, kimi zaman da fiziksel ve vokal aksiyon birlikte devam edilebilir. Bu atölye çalışmasının amacı, katılımcılara fiziksel aksiyon yöntemine ilişkin bir örnek sunmak ve metnin araç kılındığı bir solo performans üretmektir.

Bio Ece Özinan

1987 yılında Bursa’da doğdu. 2008 yılında Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünden mezun
oldu. Öğrenim gördüğü süre zarfında Uludağ Üniversitesi Oyuncuları ile tanıştı. Ardından
2012 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. David Strnad (ÇEK),
Gennadi Bogdanov (RUS), Tomasz Radowicz (POL) gibi tiyatro eğitmenlerinden fiziksel
tiyatro üzerine yurtdışında eğitimler aldı. 2013 yılında Atlas Tiyatro Araştırmaları’nın
kuruluşunda rol aldı. 2014 yılında Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro
Bölümünde yüksek lisansını yaptı. 2016 yılında İtalya-Bergamo’da düzenlenen ISTA
(International School Of Theater Anthropology) eğitimlerine katıldı. 2020 yılında İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturgi bölümünde
doktora eğitimini tamamladı ve Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.