Kontenjan 10 kişi ile sınırlıdır

Atölye Dili: Türkçe

Atölye Süresi: 3 Saat

Atölyeye Katılım İçin: https://www.utadconference.com/registration/

Katılım için başvuru zorunludur. Başvurular utadconference@gmail.com adresine mail olarak veya https://www.utadconference.com/registration/ sayfasındaki form üzerinden gönderilmelidir.

Atölye sonunda katılım belgesi verilecektir.

Atölye Açıklaması:

Atölye Yürütücüsü: Dr. Zeynep ERDAL ÖZTOPANLAR
Çalışma Saatleri: 3 saat
Katılımcı şartları: En az 2 en çok 10 katılımcı ile çalışılacaktır. Katılımcılar erkek ya da kadın olabilirler. Katılımcılar oyunculuk alanında çalışan, doğaçlama yapmayı bilen kişiler ya da oyunculuk okullarının üçüncü ya da son sınıf öğrencisi olabilirler.

Katılımcılardan atölye öncesi talep edilenler:

 1. Katılımcıların çalışılacak “Hizmetçiler” metnini okumaları gerekmektedir.
 2. Katılımcıların “Ölümcül Teatrallik: Jean Genet Tiyatrosunda Rolün İnşası” kitabından ‘öznenin süreci’ ve ‘İmgesel Teatralik: Hizmetçiler’ bölümlerini okumaları ya da yöksis tez internet sitesinden ulaşabilecekleri “Jean Genet’de Teatralliğin Örgütlenişi” yüksek lisans tezinden ‘öznenin süreci’ ve ‘İmgesel Teatralik: Hizmetçiler’ bölümlerini okumaları gerekmektedir.
  Kazanım: Katılımcılar Solange ve Claire’in neden sürekli Hanım’ı öldürme provası yaptığını kavrar ve bu doğrultuda rollerini inşa ederler.
  Atölyede Stanislavski’nin aktif analiz yöntemi kullanılacaktır. Yöntem zihinsel keşif ve etüd çalışması olarak iki aşamaya ayrılır. Zihinsel keşif aşaması katılımcıların oyunun verili koşullarını ve rollerini derinlemesine kavramasını sağlar. Etüd aşamasındaysa zihinsel keşif aşamasında varılan sonuçlara göre hatırlanan tüm eylemler katılımcıların kendi kelimeleriyle doğaçlamasına yöneliktir.
  Zihinsel keşif aşamasında oyun kişilerinin fiziksel ve psikolojik motivasyonları analiz edilecektir. Bu aşamada rol kişisinin her bir eyleminin nedenselliğini kavramak gerektiğini savunan David Ball’un dramaturjik yaklaşımından da yararlanılacaktır. Önce çalışılacak kısım okunacaktır ve rol kişilerinin fiziksel motivasyonları (olaylar, eylemler, karşı-eylemler) incelenecektir. Rol kişilerinin fiziksel motivasyonunun sebebi onların psikolojik motivasyonlarıdır. Rol kişilerinin psikolojik motivasyonları Lacan’a göre benlik oluşumu ve Hegel’in efendi-köle diyalektiğine göre incelenecektir. Varılan sonuçlar aktif analiz yönteminin ikinci aşaması etüd aşamasında yapılandırılacaktır.
  Etüd aşamasında keşfedilenler doğrultusunda sahnenin doğaçlaması yapılacaktır. Doğaçlama sırasında gerekirse efendi-köle diyalektiğini içselleştirmek için Augusto Boal’in önerisi imge tiyatrosu tekniği kullanılacaktır. Doğaçlama bittiğinde çalışılan kısım tekrar okunacak, doğaçlamayla karşılaştırılacak ve eksikleri gidererek doğaçlama tekrarlanacaktır. Böylelikle katılımcılar rolleri hem rol kişilerinin fiziksel ve psikolojik motivasyonlarını hem de oyunun organik ritmini keşfederek içselleştirirler. Çalışma metne yaklaşana kadar devam edecektir.
  Anahtar Kelimeler: Jean Genet, uygulamalı dramaturji, aktif analiz, efendi-köle diyalektiği, imgesel düzen.

Okuma Önerileri:
Hırsızın Günlüğü (J.Genet), Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu (Erving Goffman), İmgenin Pornografisi (Zeynep Sayın), Tinin Görüngübilimi(Hegel), Öznenin Diyalektiği: Hegel, Sartre, Lacan (Mutluhan İzmir), Hegel Felsefesine Giriş (A. Kojeve), Görünür Dünyanın Eşiğinde (K. Silverman), Hegel: Bilinç Problemi, Köle-Efendi Diyalektiği, Praksis Felsefesi (T. Bumin), Absürd Tiyatro (M. Esslin)

Bio Zeynep Erdal ÖZTOPANLAR

2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik
Yazarlık/Dramaturji bölümünden, 2017 yılında ‘Jean Genet Tiyatrosunda Teatralliğin
Örgütlenişi’ isimli teziyle Ankara Üniversitesi Tiyatro yüksek lisans programından ve
2023 yılında ‘Modern Sonrası Tiyatroda Mimesis-Diegesis Dönüşümü’ isimli teziyle
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları doktora
programından mezun oldu. Romanya ve İsveç’te düzenlenen tiyatro festivallerine
TEB üyesi olarak davet edildi. 2019’dan beri Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. 2021’de
‘Ölümcül Teatrallik: Jean Genet Tiyatrosunda Rolün İnşası’ isimli kitabı yayınlamıştır.
Halen çeşitli dergilerde eleştiri yazıları yazmaya, uyarlama, dramaturji ve sahneleme
çalışmalarına devam etmektedir.