Kontenjan 14 kişi ile sınırlıdır

Atölye Dili: Türkçe

Atölye Süresi: 3 Saat

Atölyeye Katılım İçin: https://www.utadconference.com/registration/

Katılım için başvuru zorunludur. Başvurular utadconference@gmail.com adresine mail olarak veya https://www.utadconference.com/registration/ sayfasındaki form üzerinden gönderilmelidir.

Atölye sonunda katılım belgesi verilecektir.

Atölye Açıklaması:

Atölye kapsamında oyuncunun bedensel çalışmasının sahne mevcudiyeti üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma süresince beden, zihin ve tin birliği araştırılmış sonrasında ise mevcudiyet kavramı incelenmiştir. Atölye kapsamında farklı ekollerinin (Meyerhold, Chekhov, Grotowski, Butoh, Terzopoulos) kullandıkları bedensel egzersizlerin, oyuncunun sahne mevcudiyetine etkisi araştırılacaktır. Bu bağlamda atölye kapsamında ilgili sanatçıların egzersizlerinden oluşturulan bir seçki kullanılacaktır. Atölye, katılımcıların birbiriyle tanış olma, ısınma, oyun alanı yaratmak, Butoh yürüyüşü ve katılımcılardan gelen temalarla doğaçlama çalışmalarından oluşur. Son bölümde ise katılımcıların düşüncelerini paylaşabildiği bir tartışma çemberi yaratılacaktır. Atölye çalışmasının amacı, sanatçının bedensel çalışmalarının sahne duruşunu nasıl etkilediği üzerine düşünmesi için bir ortam yaratmaktır.

Bio Bora Aksu

Akademisyen ve oyuncu Bora Aksu lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Teatr Andra, Caligari Tiyatrosu ve Zarkanat’ta
oyuncu olarak görev aldı. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans Programı’ndan
2019 yılında mezun oldu. 2023 yılında İstanbul Üniversitesi Sahne Sanatları Anabilim Dalı
Oyunculuk Bölümü Sanatta Yeterlik Programına kabul aldı. Oyuncunun bedensel çalışmasının
sahne mevcudiyetine olan etkisi üzerinde çalışmalar sürdüren Bora Aksu, 2020 yılından bugüne
Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde önce Misafir Akademisyen sonra ise Araştırma
Görevlisi olarak görev almaktadır.