Kontenjan 14 kişi ile sınırlıdır

Atölye Dili: Türkçe

Atölye Süresi: 3 Saat

Atölyeye Katılım İçin: https://www.utadconference.com/registration/

Katılım için başvuru zorunludur. Başvurular utadconference@gmail.com adresine mail olarak veya https://www.utadconference.com/registration/ sayfasındaki form üzerinden gönderilmelidir.

Atölye sonunda katılım belgesi verilecektir.

Atölye Açıklaması:

Jerzy Grotowski’nin son dönem üzerinde çalıştığı Araç Olarak Sanat ve Kaynaklar Tiyatrosu fikirlerinden yola çıkarak, kendi deneyimlerim ışığında yapılacak bir atölye çalışmasıdır. Türküler aracılığıyla kişinin kendi sesine yaklaşması, ses kaynaklarıyla karşılaşması, sesinin ve bedeninin bir bütün olarak varolmasını amaçlayan bu atölye, modern hayatın kısıtladığı, “güzel” leştirdiği seslerden ve bedenlerden, geleneksel olana, daha ham olana bir geçiş çabasıni içeriyor.

Atölye boyunca:

 • Uzam- ses ilişkisi
 • Çevredeki sesleri dinleme, o seslerle birlikte söyleme
 • Bedenle dinleme, bedenin görme ve işitme algılarını açma
 • Sesin önündeki engelleri kaldırma, türkünün kendi yolunu bulmasına izin verme
 • Kişilerin aşina oldukları bir türkü üzerine bireysel çalışmalar
 • Bir ünlemle seslenerek çağırma, sonrasında türküleri benzer şekilde çağırma
 • Türkünün uzamda yankılanması, yankıya bedenle tepki vererek o yankıyla söyleme
 • Türküyü bedenleştirme, türküyü söyleyen kişiyi keşfetme arayışları
 • Laz türküleri, Kürt geleneğindeki ezgili hikaye anlatıcıları olan Dengbejlerden bir bölüm,
  Yörüklerin hada dedikleri boğaz çalma çalışmaları, horon oynama üzerine çalışılarak
 • Derledigim kayıtları izleyerek ve üzerinde konuşarak Bedenin ve sesin köklerine yönelme üzerine bireysel ve toplu çalışmalar yapılacaktır.

Bio Pınar Yüksel

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü’nden 2004 yılında mezun
oldu. Sonrasında Polonya’da Grotowski Enstitüsü’nde çeşitli atölyelere katıldı. Yoshi Oida, Thomas
Richards, Zygmunt Molik, Tage Larsen, Zar Theatre gibi kişi ve gruplardan atölyeler aldı. Song of Songs
adlı uluslararası bir projede yer aldı.
Ardından, 3 yıl boyunca, Anadolu’daki farklı kültürlerin (Laz, Dengbej, Alevi, Roman, Yörük)
türkülerini öğrenmek icin köylere giderek oradaki kişilerle birlikte çalıp söyledi ve kamera kayıtları
yaptı. Bu türküleri, eski Yunan şairi Sappho’nun şiirleriyle birleştirerek, tek kişilik bir performans, ve
ayrıca çekimlerden bir belgesel oluşturdu. Sonraki 2 yıl boyunca, ekolojik çiftlikleri dolaştı, orada gönüllü çalışarak (zeytin toplamak, nardövmek, şifalı bitkileri toplamak,vs), artan vakitte doğanın içinde ses ve beden çalışmalarını devam ettirdi ve Sappho’yu ve belgeselini oradakilere sergiledi
Şu anda, ikinci bir adım olarak ayinler üzerine çalışmaktadır. Şaman, Mevlevi ve Alevi Cem
ayinleri üzerine yolculuklarını sürdürmektedir. Aynı zamanda, Ankara Üniversitesi DTCF’de Tiyatro Teorileri, Eleştirisi ve Dramaturji Bölümünde Yüksek Lisans yapmaktadır.